The Gallery

Gallery Salon Sài Gòn là không gian nghệ thuật đương đại đầu tiên tại Việt Nam tập trung chính vào Hội Họa.

Với sự nổi lên của Hội hoạ hiện đại từ từ bắt đầu vào năm 2000 ở Châu Âu và vẫn đang trên đà phát triển trên toàn thế giới thông qua các trung tâm nghệ thuật, hội chợ, triển lãm và giải thưởng mới.

Bộ sưu tập của chúng tôi tập trung vào việc thực hành vẽ và phần mở rộng của nó dựa vào sự hỗ trợ của các nghệ sĩ tại Việt Nam và các nghệ sĩ Việt Nam đang sống ở nước ngoài.

Gallery Salon Saigon sẽ bao gồm những buổi triển lãm tạm thời và một bộ sưu tập luôn được trưng bày tại đây.

Copyright 2016 Salon Saigon