Talk: Vietnam – Laos – Cambodia _ Models for Sharing The Economic Benefits of The Mekong

June 25, 2024

8:30 am

**PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH**

Việt Nam – Lào – Campuchia
Mô hình chia sẻ lợi ích kinh tế của sông Mê Kông
Diễn giả: Chung Hoàng Chương

Thứ Tư 14/8 / 2019 từ 6:30 PM
Ngôn ngữ: tiếng việt & tiếng anh

Vé:
– Trên Ticketbox.vn: 130.000vnd (Sinh viên và Salon Thành viên Sài Gòn: 80.000vnd)
– Tại cửa: 150.000vnd (Sinh viên và Salon Thành viên Sài Gòn: 100.000vnd)

Chia sẻ nguồn sống quan trọng này, các nước Mê Kông của Việt Nam, Lào và Campuchia đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì dòng chảy tự do của con sông dài nhất Đông Nam Á. Điều quan trọng là ba quốc gia phải có tiếng nói chung và hợp tác đặc biệt để chia sẻ những lợi ích kinh tế khác nhau của dòng sông.

Bài thuyết trình này sẽ giải quyết vấn đề chính này và để thảo luận về các vấn đề phức tạp của biến đổi khí hậu, đập thượng nguồn, nghề cá cạn kiệt và sinh kế bị đe dọa. Ý tưởng cho các dự án xuyên biên giới cũng sẽ được khám phá cho nhiều khả năng khác nhau.

** Về Chung Hoàng Chương:

Chung Hoàng Chương là một phần của khoa trong trường đại học nghiên cứu dân tộc tại Đại học bang San Francisco, nơi ông cũng là giám đốc của Trung tâm nghiên cứu người Mỹ gốc Việt. Trung tâm là trung tâm đầu tiên thuộc loại này ở Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy các chủ đề nghiên cứu về cộng đồng người nhập cư châu Á và tạo điều kiện học tập, giao lưu với các tổ chức Việt Nam và Đông Nam Á. Ông trở thành điều phối viên của Chương trình ở nước ngoài khu vực Đông Nam Á và cũng là giáo sư nghiên cứu về người Mỹ gốc Á tại City College of San Francisco. Các ấn phẩm nghiên cứu của ông bao gồm các vấn đề giáo dục của người nhập cư, thích ứng ngôn ngữ và quan hệ dân tộc chéo. Sau khi nghỉ hưu, ông hiện đang làm công việc nghiên cứu về lưu vực sông Mê Kông với trọng tâm đặc biệt là các khu vực xã hội và sinh thái dọc theo tuyến đường thủy xuyên biên giới này.
—+++—

Vietnam – Laos – Cambodia
Models for Sharing The Economic Benefits of The Mekong
A Talk by Chung Hoang Chuong

Wednesday, August 14, 2019 from 6:30pm
Language: Vietnamese and English

Tickets:
– On ticketbox.vn: 130,000vnd (Student and Salon Saigon Member: 80,000vnd)
– At the door: 150,000vnd (Student and Salon Saigon Member: 100,000vnd)

Sharing this important life source, the Mekong countries of Vietnam,
Laos, and Cambodia are facing multiples challenges in maintaining
the free flowing of the longest river in Southeast Asia. It is so important for the three nations to have a common voice and special cooperation to share the various economic benefits of the river.

This presentation will address this key issue and to bring into discussion the compounded problems of climate change, upstream dams, depleted fisheries, and threatened livelihoods. Ideas for cross-boundary projects will be explored for a variety of possibilities as well.

** About Chung Hoang Chuong:

Chung Hoang Chuong was part of the faculty in the college of Ethnic studies at San Francisco State University where he also served as the director of the Vietnamese American Studies Center. The Center was the first of its kind in the United States that promotes research topics on the Asian immigrant communities and facilitates academic
exchanges with Vietnam and Southeast Asian institutions. He became the coordinator of the Campus Abroad Program for Southeast Asia and also professor of Asian American Studies at the City College of San Francisco. His research publications include educational issues of immigrants, language adaptation, and cross ethnic relations. Retiring from teaching, he is currently doing research work on the Mekong River Basin with special focus on social and ecological areas along this transboundary waterway.

  • June 25, 2024
  • 8:30 am