Sound Performance & talk: NOISES By Paolo Gàiba Riva (PGR)

December 7, 2018

7:30 am

 

*** PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH***

 

Trình diễn âm thanh và giao lưu với nghệ sĩ

“TIẾNG ỒN”

Bởi Paolo Gàiba Riva (PGR)

 

Thứ Bảy, ngày 08 tháng 12, 2018, từ 18h30

 

Vé vào cửa:

Đặt trên ticketbox: 150.000 / vé (100.000 / vé dành cho sinh viên và thành viên Salon Saigon)

Tại cửa vào: 200.000 / vé (150.000 / vé dành cho sinh viên và thành viên Salon Saigon

 

Chương trình:

18h30: Bắt đầu trình diễn

19h : Giao lưu và hỏi đáp (Ngôn ngữ: Anh – Việt)

 

Nghệ sĩ “ứng biến và chế tạo” âm thanh đến từ nước Ý, Paolo Gàiba Riva thích đào sâu và khám phá cả hai cực của phổ âm, dùng mọi thứ từ đồ điện tử, bản ghi âm thực tiễn hay kể cả kèn. Từ năm 2012 anh cảm thấy cần phải đi sâu vào bản thể, chân thành và không bị thay đổi bởi những thứ “(vô)-nhạc”, nghiên cứu các va chạm, các thể trạng luân chuyển và tĩnh của những âm thanh. Sự khám phá này trở thành cách chân thực nhất để anh đối phó với thế giới điên cuồng. Mục đích chung của anh là đánh thức cảm nhận của người nghe và tập trung vào hiện tại. Mỗi buổi trình diễn là một trải nghiệm âm thanh sâu lắng cho người nghe, cân bằng giữa khó chiụ và dễ chịu, tuỳ theo sự chấp nhận của người nghe.

 

https://soundcloud.com/p-pgr/addicted-to-onsen

 

Sound Performance & talk:

NOISES

By Paolo Gàiba Riva (PGR)

 

Saturday, December 8th, 6.30pm

 

Entrance fee:
Ticketbox: 150k, 100k for Salon Saigon members and students
At the door: 200k, 150k for Salon Saigon members and students

 

18h30: Performance

19h: Talk and Q&A

(language English and Vietnamese)

 

Improviser and noise-maker from Italy, Paolo Gàiba Riva likes to dig deep and explore both extremes of the sound spectrum, using everything from electronics, field recordings or even a clarinet.
Since 2012 he found necessary to dig deeply into the raw, sincere and without compromise parts of what people call “(non-)music”, researching the clash, the dynamic and the static state of the sounds. This exploration turned out to be the most honest way for him to cope with this mad world.
His general aim is to wake up the listeners’ awareness and focus on the moment.

Each performance is a deep sonic experience for the listener, balancing from the annoying to the pleasant, according to how the listener accepts it.

https://soundcloud.com/p-pgr/addicted-to-onsen

  • December 7, 2018
  • 7:30 am