Opening of “Lingering at the Peculiar Pavilion”, artworks by Võ Trân Châu

June 16, 2024

8:00 am

Sàn Art and Salon Saigon are pleased to announce the opening of ‘Lingering at the Peculiar Pavilion’, the first solo exhibition by artist Võ Trân Châu. The exhibition will run until May 31st, 2017

RSVP via email: info@salonsaigon.com
Time: 6PM, Thursday, April 13th, 2017
Venue: Salon Saigon – 6D Ngô Thời Nhiệm, ward 7, district 3, HCMC


Sàn Art và Salon Saigon hân hạnh cùng giới thiệu buổi mở cửa triển lãm ‘Neo lại Kỳ lâu’, triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Võ Trân Châu. Triển lãm sẽ kéo dài cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

RSVP qua email: info@salonsaigon.com
Thời gian: 6PM, thứ Năm, ngày 13 tháng 4 năm 2017
Địa điểm: Salon Saigon – 6D Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, TP.HCM

  • June 16, 2024
  • 8:00 am
Book Online