La Traversée du Désastre

July 19, 2024

8:30 am

Faites Défiler La Liste Pour Le Français

BĂNG QUA THẢM HỌA
Bởi Francois Andes và Gustavo Carvalho
Triển lãm, hòa nhạc và toạ đàm

Ngôn ngữ: tiếng Pháp và tiếng Việt
Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 từ 6.30
Vào cổng miễn phí

Băng Qua Thảm Hoạ là một dự án sắp đặt nghệ thuật thị giác kết hợp đối thoại với âm nhạc, khám phá những điểm tương đồng tiềm năng giữa thần thoại Việt Nam và các tín ngưỡng khác trên thế giới, chủ yếu liên quan đến dòng chảy di cư của tổ tiên và lịch sử.

Là một phần trong chương trình lưu trú Villa Saigon ở Việt Nam, François Andes – nghệ sĩ thị giác, và Gustavo Carvalho – nghệ sĩ dương cầm và là nhà giám tuyển, nghiên cứu về những con vật trong truyện ngụ ngôn Việt Nam và ảnh hưởng của chúng đối với lịch sử của đất nước, từ khởi nguyên của chúng cho đến tận ngày nay. Những sự tương đồng này sẽ tăng cường lối suy diễn, nhận xét của các nghệ sĩ và tính kịch nghệ của các tác phẩm sáng tạo.

Sự kiện này được hỗ trợ bởi Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

—++—
LA TRAVERSEE DU DESASTRE
Par Francois Andes et Gustavo Carvalho
Exposition, concert et discussion

Langue : Français et Vietnamien
Jeudi 27 Juin 2019 à 18h30
Entree libre

La traversée du désastre est un projet d’installation arts visuels en dialogue avec la musique, portant sur les analogies potentielles entre la mythologie vietnamienne et d’autres croyances à travers le monde, principalement liée aux flux migratoires ancestraux et historiques.

Dans le cadre de leur résidence a Villa Saigon au Vietnam, François Andes, artiste visuel, et Gustavo Carvalho, pianiste et curateur, travaillent sur le bestiaire mythologique vietnamien et son influence sur l’histoire du pays, de ses origines à nos jours. Ces analogies viendront affermir la réflexion des artistes et la dramaturgie de l’œuvre en création.

Cet événement est soutenu par l’Institut Français à Ho Chi Minh ville.

  • July 19, 2024
  • 8:30 am