Highlights Of 16-String Zither And Pipa

July 19, 2024

8:30 am

**SCROLL DOWN FOR ENGLISH**
 
Chương Trình Âm Nhạc Dân Tộc
Ngày 10/5/2019 – 06:30 PM
Vé vào cửa:
o Tại cửa: 500.000 vnd (Sinh viên, học sinh và Salon Saigon members: 250.000 vnd)
 
Từ thành công của sự kiện vừa qua về Âm nhạc truyền thống Việt Nam, Salon Saigon hân hạnh được tiếp tục với chuyên đề Đàn Tranh và Đàn Tỳ Bà cùng ban nhạc Dân Tộc Việt. Các nhạc sĩ của chúng ta sẽ không chỉ biểu diễn những âm hưởng trầm bổng mà còn chia sẻ kiến thức về hai loại nhạc cụ Việt Nam này cùng những câu chuyện phía sau những giai điệu dân gian.
 
Cùng với ban nhạc, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt trong giai điệu Bắc, Trung, Nam, hay là lối phô diễn kỹ thuật thời nay để hoà nhập vào cuộc sống hiện đại và thổi hơi hướng mới vào âm nhạc dân tộc Việt Nam.
 
Với buổi trình diễn này, bạn cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm các loại nhạc cụ dân tộc và cùng tham gia tấu nhạc với nhóm Dân Tộc Việt.
 
—- —-
Vietnamese Traditional Music
Date: 10 May 2019 – 06:30 PM
Entrance fee:
o Ticketbox: 430.000 vnd (Students and Salon Saigon members: 200.000 vnd)
o At the door 500.000 vnd (students and salon Saigon members: 250.000 vnd)
 
From the success of the last event around Vietnamese Traditional Music, Salon Saigon is pleased to continue with highlights of the 16-string zither and pipa plucked string from the Dân Tộc Việt band. Our musicians will not only perform folk melodies but will also bring an in-depth knowledge about these two Vietnamese musical instruments and the stories behind them.
 
Then the musicians will make you feel the difference between the repertoires representing the three regions of North, Central, and South. And to conclude, they will show you how this art can be adapted to a more modern style.
 
In addition to this experience, you will also have the opportunity to participate in playing a few samples of folk songs.
  • July 19, 2024
  • 8:30 am