Concert and Gala Dinner: Hymns to the Night

July 19, 2024

8:30 am

Hòa nhạc  / Concert

“Hymns to the night” (Âm nhạc cổ điển thời kỳ Lãng mạn / Romantic Period Classical Music)

Thứ Tu, 27/09/2017, từ 18h30 đến 19h45 / Wednesday September 27, 2017, from 6.30pm to 7.45pm

450,000vnd (students and members / Học sinh / Sinh viên và Thành viên:  200,000vnd), 6.30pm – 7.45pm

 

CHƯƠNG TRÌNH / PROGRAM:

6.00pm: Đón khách và tham quan triển lãm / Doors open and Visit of Salon Saigon Permanent Collection of Contemporary Art

6.30pm :  Bắt đầu chơi nhạc / Concert starting

—-

Âm nhạc cổ điển thời kỳ Lãng mạn / Romantic Period Classical Music (Johannes Brahms, Enrique Granados, Giacomo Puccini, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Edward Elgar, Gabriel Fauré và / and Camille Saint-Saens) giải thích bởi / performed by Lâm Hoài Bão (violin), Lại Huy Hoàng (cello), Thái Ngọc Thùy Trang (piano), Đặng Trí Dũng (piano), Lý Hoàng Kim (soprano) và / and Phạm Thị Thu Thảo (flute).

 

HOÀ NHẠC / CONCERT:

 

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 in G minor & No. 5 in F-sharp minor

Violin: Lâm Hoài Bão, Cello: Lại Huy Hoàng, Piano: Thái Ngọc Thùy Trang

 

Johannes Brahms: 2 Intermezzos from “6 Klavierstücke, Op. 118”

Piano: Đặng Trí Dũng

 

Enrique Granados: Spanish Dance No. 5: “Andaluza”

Violin: Lâm Hoài Bão, Piano: Thái Ngọc Thùy Trang

 

Giacomo Puccini: Aria “Quando m’en vo’ ” from opera “La Bohème”

Gaetano Donizetti: A Mezzanotte

Franz Schubert: Ave Maria, D. 839

Soprano: Lý Hoàng Kim, Piano: Đặng Trí Dũng

 

Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 1 in D minor, Op. 49, II. Andante con moto tranquillo

Violin: Lâm Hoài Bão, Cello: Lại Huy Hoàng, Piano: Thái Ngọc Thùy Trang

 

Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in G minor, Op. 23

Piano: Thái Ngọc Thùy Trang

 

Edward Elgar: Salut d’amour, Op. 12

Violin: Lâm Hoài Bão, Cello: Lại Huy Hoàng, Piano: Thái Ngọc Thùy Trang

 

Stefano Donaudy: O del mio amato ben

Fernando Obradors: El molondron

Gabriel Fauré: Chanson d’amour

Soprano: Huỳnh Hà Thu Thảo, Piano: Đặng Trí Dũng

 

Camille Saint-Saëns: Danse Macabre Op. 40

Primo: Đặng Trí Dũng, Secondo: Thái Ngọc Thùy Trang

  • July 19, 2024
  • 8:30 am