Classical Favorites #2 by Saigon Classical

July 19, 2024

7:30 am

 “Classical Favorites”

Một chương trình hoà nhạc cổ điển với sự đóng góp của nhóm Saigon Classical / A Classical Music Concert curated by Saigon Classical

16/02/2019 – 18h30

Saturday, February 16, 2019, from 6.30pm

Vé / Tickets:
Ticketbox: 450,000vnd (Học sinh / Sinh viên và Thành viên / students and members: 200,000vnd)
Tại cửa vào Salon Saigon / at the door: 500,000vnd (Học sinh / Sinh viên và Thành viên / students and members: 250,000vnd)

Salon Saigon rất hân hạnh được mời quý vị đến tham gia “Classical Favorites”, một chương trình hoà trộn âm nhạc cổ điên, và nghệ thuật thị giác. Chương trình hoà nhạc được thực hiện bởi Saigon Classical, một tổ chức với mong muốn mang những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển Việt Nam đến với công chúng và tạo ra một không gian tận hưởng cho những người yêu âm nhạc cổ điển trong thành phố / Salon Saigon is happy to present “Classical Favorites”, a unique experience that encompasses classical music and visual arts in an inspiring artistic venue. The concert program is curated by Saigon Classical, an organization that aims to bring Vietnamese classical performers to the public and create a platform for classical music lovers in the city.

CLASSICAL FAVORITES

 

PART 1

 

Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 in C-sharp minor, Op. posth.

Piano: Nguyễn Lữ Hiệp

 

Joseph Haydn: Sonata No. 31 in E flat major Hob. XVI:45: I. Moderato

Piano: Nguyễn Mỹ Linh

 

Giulio Caccini: Amarilli, mia bella

Soprano: Phạm Lâm Mỹ Hồng, Piano Accompanist: Nguyễn Mỹ Linh

 

Franz Liszt: Trois Concert Etudes S. 144 No. 2: ‘La Leggerezza’

Piano: Lữ Hoàng Thịnh

 

Giovanni Battista Bononcini: Per la gloria d’adorarvi

Tenor: Bùi Thái Hòa, Piano Accompanist: Lữ Hoàng Thịnh

 

Felix Mendelssohn: Songs Without Words Op. 85 No. 4 in D Major

Piano: Nguyễn Mỹ Linh

 

Vittorio Monti: Csárdás

Violin: Lâm Hoài Bão, Piano Accompanist: Nguyễn Lữ Hiệp

 

Edvard Grieg: Norwegian Dance Op. 35 No. 1 in D minor

Primo: Lữ Hoàng Thịnh, Secondo: Nguyễn Mỹ Linh

 

 

PART 2

 

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 in E minor, Op. 11, I. Allegro maestoso (for piano solo)

Piano: Lữ Hoàng Thịnh

 

Tomaso Albinoni: Adagio in G minor

Violin: Lâm Hoài Bão, Piano Accompanist: Nguyễn Lữ Hiệp

 

Giacomo Carissimi: Vittoria, Vittoria mio core!

Tenor: Bùi Thái Hòa, Piano Accompanist: Lữ Hoàng Thịnh

 

Frédéric Chopin: Waltz In C-sharp Minor Op. 64 No. 2

Piano: Nguyễn Lữ Hiệp

 

Poem: William Yeats, Music setting: Benjamin Britten: Down by the Salley Gardens

Giacomo Puccini: Aria “O mio babbino caro” from opera “Gianni Schicchi”

Soprano: Phạm Lâm Mỹ Hồng, Piano Accompanist: Nguyễn Mỹ Linh

 

Felix Mendelssohn: Songs Without Words Op. 19 No. 6 in G Minor: Venetian Gondellied

Piano: Nguyễn Mỹ Linh

 

Astor Piazzolla: Oblivion

Violin: Lâm Hoài Bão, Piano Accompanist: Nguyễn Lữ Hiệp

 

Franz Lehár: Aria “Dein ist mein ganzes Herz” from operetta “The Land of Smiles”

Tenor: Bùi Thái Hòa, Soprano: Phạm Lâm Mỹ Hồng, Piano Accompanist: Nguyễn Mỹ Linh

 

  • July 19, 2024
  • 7:30 am