Artist Talk by La Centrifugeuse | Máy xay sinh tố: The Smile of Mutation

December 8, 2017

5:00 am

*** PLEASE SCROLL FOR ENGLISH ***

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Emmanuelle Vincent và Pierre Larauza (thuộc đoàn nghệ thuật t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e ), nghệ sĩ Trương Minh Thy Nguyên, cùng ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã thành lập một dự án nghệ thuật giữa Bỉ, Pháp và Việt Nam mang tên La Centrifugeuse | Máy xay sinh tố.

Các nghệ sĩ sẽ cùng trải lòng về những giai đoạn đầu tiên của họ từ năm 2016 và giới thiệu Triển lãm “Nụ cười của Đột biến” sẽ được thực hiện tại Bảo tàng Mỹ thuật.

“Chúng tôi muốn lai trộn!
Chúng tôi muốn giao thoa.
Chúng tôi là một cỗ máy
Gia tốc và thúc đẩy
Văn hoá, nghệ thuật và lai tạo nhận thức.
Một thí nghiệm trao đổi,
một tầm nhìn đương đại
về Thành phố Hồ Chí Minh trong sự đột biến. ”

La centrifugeuse | Máy xay sinh tố

Với sự hỗ trợ của Tổ chức Wallonia Brussels International (WBI) và The French Institut

Đăng ký qua email: info@salonsaigon.com


The artists Emmanuelle Vincent, Pierre Larauza (t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e) and Trương Minh Thy Nguyên associated to Nguyễn Văn Minh, director of HCMC University of fine arts, have recently created La centrifugeuse | Máy xay sinh tố, a trilateral artistic cooperation between Belgium, France and Vietnam.
They will share their first experiences led since 2016 and their project of exhibition in the Museum of the fine arts, “The smile of Mutation” .
“We wish the mixture!
We wish for the crossings.
We are a machine
to accelerate and promote
cultural, artistic and cognitive crossbreeding.
An exchange laboratory,
a contemporary window
on Ho Chi Minh City in mutation.”
La centrifugeuse | Máy xay sinh tố

With the support of the Wallonia Brussels International (WBI) and The French Institut

rsvp: info@salonsaigon.com

  • December 8, 2017
  • 5:00 am