liên hệ

điện thoại

+ 84 (0)28 3933 3242

Hotline

+ 84 (0)28 3933 3242

Email

địa chỉ

6D Ngô Thời Nhiệm, phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Vietnam

Mở cửa

Mở cửa hàng tuần vào Thứ Ba, từ 9am đến 6pm
từ thứ Tư đến thứ Bảy sẽ được xếp trên lịch hẹn.

người sáng lập

John Tue Nguyen 

giám đốc

Sandrine Llouquet  

Location

Copyright 2016 Salon Saigon