What Am I Doing Here? A talk by Joshua James Breidenbach

February 15, 2019

3:00 am

*** PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH***

Tôi đang làm cái gì ở đây?

Buổi trò chuyện cùng Joshua James Breidenbach

Thời gian: 16/02/19, 14h

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt

Giá vé: Đặt trên ticketbox.vn: 100,000 đ / vé (50,000 đ / vé giành cho sinh viên, thành viên Salon Saigon)

Tại cửa vào Salon: 120,000 đ / vé (60,000 đ / vé giành cho sinh viên, thành viên Salon Saigon)

Joshua hiện là Giám đốc sáng tạo và là đồng sáng lập của Rice Creative, một công ty chuyên về tư vấn xây dựng thương hiệu tại Việt Nam. Rice đã đạt được danh tiếng tích cực trên phạm vi quốc tế thông qua các giải pháp sáng tạo cho thương hiệu Marou Chocolate tại Đông Nam Á, hay những sáng tạo đã đạt được giải thưởng cho các công ty quốc tế như Coca-Cola, UNICEF và UBER. Rice vẫn đang tiếp tục mang đến những viễn cảnh tươi mới với các thương hiệu mới mẻ, đồng thời vẫn đảm bảo cho các thương hiệu toàn cầu khi thiết lập tại thị trường non trẻ như Việt Nam và những vùng xung quanh.

Rice đã nhận được rất nhiều giải thưởng từ Dieline, Red Dot, Pentawards, A’Design, Graphis, Type Directors Club, Brand New. Họ cũng đã xuất hiện trong nhiều bài viết đặc biệt trên các báo Monocle, Wallpaper* UK, BRAIN Japan, IdN, tạp chí UC, Dieline hay trong các sách ảnh từ Taschen, Gestalten, Victionary, và Counter-Print.

What Am I Doing Here?
A talk by Joshua James Breidenbach
Saturday, February 16th, 2pm
Language: English and Vietnamese
Entrance fee:
Ticketbox: 100k, 50k for Salon Saigon members and students
At the door: 120k, 60k for Salon Saigon members and students
Joshua is creative director, and co-founder of Rice Creative, the Vietnam based brand consultancy. Rice has gained a positive reputation, internationally through creative solutions for South East Asia based brands such as Marou Chocolate, as well as award-winning work for international brands, Coca-cola and UNICEF, and UBER. Rice continues to bring fresh perspective with new brands, while ensuring established global brands situate in a new market such as Vietnam with relevance.

Rice has received accolades from the Dieline, Red Dot, Pentawards, A’Design, Graphis, Type Directors Club, Brand New. Rice has been featured in publications such as Monocle, Wallpaper* UK, BRAIN Japan, IdN, and UC quarterly, the Dieline as well as books from Taschen, Gestalten, Victionary, and Counter-Print.

  • February 15, 2019
  • 3:00 am