The Great Shift, by Emily Navarra, Alec Schachner, Skarlet, DieuAnh

June 16, 2024

8:30 am

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

TỰA ĐỀ: “CUỘC CHUYỂN MÌNH VĨ ĐẠI” // MỘT BUỔI BIỂU DIỄN TƯƠNG TÁC

Đăng ký vé: Ticketbox
Hạn chót đăng ký: 22:00, 09/03/ 2017
Giá vé thường: 300,000 VND
Giá vé cho học sinh/ sinh viên (có thẻ sinh viên): 200,000 VND

> TÓM TẮT: Cuộc chuyển mình vĩ đại được lấy cảm hứng từ bài giảng “Không bùn thì cũng Không sen” của thiền sư Thích Nhật Hạnh, như một khảo nghiệm về thế giới mà chúng ta đang sống; một cánh cổng hướng tới tự do và giác ngộ.

Loài người đang phản kháng lại các thiết chế được đặt ra cho họ và tiến vào lãnh thổ của những kẻ chiêm nghiệm về thế giới. Họ bắt đầu suy vấn về những bí ẩn to lớn của cuộc sống, bản thể, và vũ trụ. Những con người trần tục, với cả cuộc đời gần như bị đánh lạc hướng bởi con tạo xoay vần hay bàn tay của xã hội, đã dần dần tỉnh giấc. Trong sự tĩnh lặng của thiền định, chúng ta lần bước trên con đường theo đuổi sự thông tuệ, vươn ra để tìm một câu trả lời khó nắm bắt nhưng cũng cuốn hút đến tột cùng. Chúng ta tin là mình đã tìm thấy nó, tin rằng cuối cùng mình đã hiểu những bí mật của tự nhiên, thông qua quá trình thiền định và phục hồi tuyến yên trong não bộ. Chúng ta đang bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu rơi tõm, để mở cửa trái tim nơi tình yêu nảy nở thăng hoa. Đây là cuộc chuyển mình vĩ đại của chúng ta.

Sau buổi biểu diễn, các nghệ sĩ sẽ có một buổi Q&A nhỏ để trả lời các câu hỏi của khán giả, nên nếu ai muốn trò chuyện thêm với các nghệ sĩ thì có thể nán lại sau khi buổi diễn kết thúc. ☺

>MA-NƠ-CANH VÔ GIỚI (SKARLET aka DANH): LINH HỒN
>NỮ NGHỆ SĨ (EMILY): MẸ ĐẤT
>NHẠC SĨ (ALEC): CHỦ TOẠ VÀ NGƯỜI NẮM GIỮ THIÊN NHIÊN
>MA-NƠ-CANH: TƯƠNG TRƯNG CHO CÁC VÒNG TUẦN HOÀN CUỘC SỐNG
> THIẾT KẾ TRANG PHỤC: DIEU ANH SPACE
_______________________________

TITLE: “THE GREAT SHIFT” // AN INTERACTIVE PERFORMANCE

Ticket registration: Ticketbox
RSVP deadline: 22:00, 09/03/ 2017
Normal ticket: 300,000 VND
Student ticket (with appropriate student ID): 200,000 VND

>SUMMARY: The Great Shift is inspired by Thich Nhat Hanh’s, “No Mud, No Lotus” as an examination of the world we live in today; a portal to liberation and awareness.

People are defying their own archetypes and delving into the territory of those that wonder about the world around them. They are starting to ponder the greater mysteries of life, self and the universe as a whole. The distractions by the whims of our programmed lives are beginning to awaken to something. We are seeking wisdom mired in the stillness of meditation, reaching out for an answer, ever elusive, ever alluring and undeniably priceless. We believe to have found it. We are finally learning the hidden secret of nature, with the practice of meditation and the restoration of the pineal gland. We are awakening from this deep sleep to open our hearts where love can flower with ease. This is our great shift.

A short Q&A with the performers and sound artist will take place after the performance. So ì you have any burning inquiries, please stay for a short while after the show. ☺

>GENDER-NEUTRAL MANNEQUIN (SKARLET aka DANH): THE SPIRIT
>FEMALE PERFORMER (EMILY): MOTHER OF EARTH
>MUSICIAN (ALEC): MASTER AND POSSESSOR OF NATURE
>MANNEQUINS: REPRESENT CYCLES OF LIFE
>COSTUME DESIGNER: DIEU ANH SPACE

  • June 16, 2024
  • 8:30 am