Talk: Silver of Vietnam

July 19, 2024

8:30 am

** PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH**

Ngành Kim hoàn ở Việt Nam
Trò chuyện cùng các diễn giả đến từ Vietnam Silver House – Bảo tàng Bạc đầu tiên tại Việt Nam

Thứ Bảy, 24/08/2019 từ 18h30
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, phiên dịch tiếng Anh

Giá vé:
– Trên trang ticketbox.vn: 130,000vnđ (Sinh viên và thành viên Salon Saigon: 80,000vnđ)
– Tại cửa vào Salon: 150,000vnđ (Sinh viên và thành viên Salon Saigon: 100,000vnđ)

Bạc có một vị trí đặc biệt trong lịch sử của các nguyên tố vì đây là một trong năm kim loại đầu tiên được con người phát hiện và sử dụng. Những nguyên tố khác là vàng, đồng, chì và sắt. Ở Việt Nam, nghề thợ bạc vẫn là một trong những ngành thủ công giàu lâu đời và hầu hết các thợ bạc đều nhớ ông tổ nghề là Cao Đình Độ, là một trong những thợ bạc lỗi lạc nhất ở nước ta vì sự cống hiến và đóng góp to lớn của ông cho nghề thợ bạc ở Việt Nam.

Dưới thời phong kiến, bạc được cất giữ, lưu hành và sử dụng dưới nhiều hình thức, kiểu loại khác nhau. Trên cơ sở này, chuyên đề “Bạc trong cuộc sống của người Việt” giới thiệu 4 nội dung chính: Bạc trang sức, Bạc gia dụng, Bạc tiền tệ và Bạc mỹ nghệ. Do là kim loại quý nên việc đeo trang sức bạc cũng thể hiện được sự giàu có và uy quyền của người Việt thời xưa. Một bộ trang sức bạc của người phụ nữ bao gồm: dây chuyền, vòng kiềng, bông tai, nhẫn và trâm cài tóc. Hơn thế nữa, các sản phẩm bạc gia dụng được sử dụng để kháng khuẩn, phát hiện độc tố. Các thợ bạc giỏi xưa kia được triệu vào cung để làm những đồ dùng bằng bạc cho vua chúa, trong đó có các sản phẩm gia dụng.

Qua buổi giới thiệu tại Salon Saigon, chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về truyền thống sử dụng bạc và nghề thợ bạc tại Việt Nam.

** Về Vietnam Silver House: Với hơn 22 năm kinh nghiệm, từ một xưởng chế tác và cũng là một cửa hàng trang sức bạc bán buôn tại Sài Gòn – Chợ Lớn, Vietnam Silver House được thành lập vào đầu năm 2018, ấp ủ ước mơ mang tinh hoa bạc tại Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế, cũng như đưa văn hóa, mà đặc biệt là văn hoá dùng bạc đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam.

*** *** ***

Silver of Vietnam
A Talk by Vietnam Silver House – The first museum of Silver in Vietnam

Saturday, August 24th, 2019 from 6:30pm
Language: Vietnamese and English

Tickets:
– On Ticketbox.vn : 130,000vnd (Salon Saigon members & Students: 80,000vnd)
– At Entrance: 150,000 (Salon Saigon member & Students: 100,000vnd)

Silver has a special place in our history as it is one of the five metals first discovered and utilized. Other elements are gold, copper, lead, and iron. In Vietnam, silversmith is among the oldest craftsmanship, and most silversmiths will remember the grandfather of the profession, Cao Đình Độ, one of the most prominent silversmiths in our country who has had great contribution to the silver industry in Vietnam.

Under Feudalism, silver was stored, circulated, and utilized in various forms. On this basis, our theme “Silver in the lives of the Vietnamese” would like to introduce 4 main topics: Silver jewelry, Silver household appliances, Silver currency and Silver artisanal. Since it is a precious metal, wearing silver jewelry represents wealth and power of the Vietnamese back in the days. A woman’s set of jewelry includes: a necklace, a bracelet, earrings, a ring, and a hair pin. Furthermore, silver household appliances are used to disinfect and discover toxins. Competent silversmiths back in the day would be called into the palace in order to craft appliances for the king, including household ones.

In our talk at Salon Saigon, we will have a chance to find out more about the traditions of silver usage and silversmith in Vietnam.

** About Vietnam Silver House: With over 22 years of experience, from a factory and also a wholesale silver jewelry store in Saigon – Cho Lon, Vietnam Silver House was established in early 2018, cherished the dream to bring the quintessence of silver-work in Vietnam to introduce to international friends, as well as bringing the special culture in silver-work closer to the daily life of Vietnamese people.

  • July 19, 2024
  • 8:30 am