Talk: “Exploring Hue” by Tim Doling

July 19, 2024

8:00 am

*** PLEASE SCROLL FOR ENGLISH ***

 

Toạ đàm “Khám phá Huế”

với nhà sử họcTim Doling

 

Thời gian: Thứ Năm, ngày 17/05/2018, lúc 18h00

Vé vào cửa (ticketbox): 200,000vnd/vé (sinh viên/học sinh và thành viên của Salon Saigon: 100,000vnd/vé)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, phiên dịch Tiếng Việt

 

 

KHÁM PHÁ HUẾ

Cùng đồng hành với nhà sử học Tim Doling trong buổi trò chuyện minh hoạ về triều đại nhà Nguyễn và những di sản kiến trúc phi thường của triều đại này, cũng là dịp để ông ra mắt cuốn sách hướng dẫn mới nhất của mình mang tên “Khám phá Huế”.

Trong phần mở đầu, ông sẽ biểu thị sự bành trướng thế lực của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, từ một thái ấp nhỏ ở tỉnh Quảng Trị đến một nhà nước kiểu mới, cai trị mạnh mẽ bao gồm một nửa phía nam đất nước, sự phục hưng thần kỳ của triều đại này, cũng như giương cao vị thế của hoàng quyền sau khi bị nhà Tây Sơn đánh đổ; đến những năm tháng suy tàn dưới sự cai trị của người Pháp.

Ông sẽ giải thích tại sao kinh thành Huế được chọn những 4 lần trong tổng số 9 thủ đô nối tiếp suốt chiều dài cai trị của nhà Nguyễn. Người nghe cũng sẽ theo chân ông để tìm hiểu sự phát triển của cộng đồng người Hoa ở Huế và hệ thống chùa chiền Phật giáo tại đây.

Đặc biệt, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc phi thường của Hoàng Thành Gia Long – Phú Xuân, các dự án thuỷ lợi khổng lồ và các công trình phụ; các không gian linh thiêng được tạo ra để củng cố thần tính của hoàng đế, và sự tiến hoá về thiết kế lăng mộ hoàng gia.

Tim cũng sẽ giới thiệu về các loại kiến trúc có thể được tìm thấy trong thành phố Huế và các khu vực lân cận, nhất là các phủ hoặc các dinh thự hoàng thất.

Tim Doling là một nhà sử học người Anh, sống và làm việc chủ yếu ở Việt Nam từ những năm 1990. Ông đã có nhiều dự án nghiên cứu về văn hoá và nghệ thuật ở Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và là tác giả của rất nhiều cuốn sách trong đó có “The Railways and Tramways of Việt Nam (2012) (tạm dịch: Đường sắt và Đường xe điện ở Việt Nam (2012)) và cuốn hướng dẫn Khám phá Thành phố Hồ Chí Minh (2014)

 

 

Talk EXPLORING HUẾ

By Tim Doling

Thursday, 17 may, 2018 from 6pm

Entrance fee (ticketbox): 200,000vnd (students and Salon Saigon members: 100,000vnd)

Language: English and Vietnamese

 

EXPLORING HUẾ

Join historian Tim Doling for an illustrated talk on the Nguyễn dynasty and its extraordinary built heritage, to coincide with the launch of Tim’s latest guidebook, Exploring Huế.

In this talk, Tim will start by charting the growth of the Nguyễn lordship of Đàng Trong from a small fiefdom in what is now Quảng Trị province to a powerful early modern state covering the southern half of the country; the dynasty’s extraordinary recovery and elevation to imperial status after being all but extinguished by the Tây Sơn; and its twilight years under French rule.

Tim will explain the geomantic reasons why Huế was chosen as the site for four out of the dynasty’s nine successive capitals. You’ll also follow the growth of Huế’s Chinese communities and learn about emergence of a system of state Buddhist temples.

Particular attention will be given to the extraordinary architecture of Emperor Gia Long’s Phú Xuân (Huế) Citadel and the massive hydraulic engineering projects which accompanied its construction; the sacred spaces created to reinforce the emperors’ divine legitimacy; and the evolution of royal tomb design.

Tim will also introduce other types of architecture which may be seen in and around Huế, notably the phủ or princely residence.

Tim Doling is a British historian, based mainly in Việt Nam since 1990s. He has worked on culture and art projects in Asia, Europe and Africa and has authored numerous books, including The Railways and Tramways of Việt Nam (2012) and the guidebook Exploring Hồ Chí Minh City (2014).

  • July 19, 2024
  • 8:00 am