Talk: Đờn ca tài tử By Phan Khac Huy

March 29, 2019

7:00 am

*** PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH***

Toạ đàm: Đờn ca tài tử
bởi Phan Khắc Huy

Ngày 30/03/2019 từ 18h00
Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Giá vé:
Đặt trên trang Ticketbox: 130,000 đ/ vé (sinh viên và thành viên Salon Saigon: 80,000 đ / vé)

Tại cửa vào Salon: 150,000 đ/vé (sinh viên và thành viên Salon Saigon: 100,000 đ/vé)

Đờn ca tài tử là một nghệ thuật âm nhạc với cả nguồn gốc học thuật và dân gian, là một yếu tố tiên phong của hoạt động tâm linh và di sản văn hóa ở miền Nam Việt Nam.

Đến với buổi nói chuyện của Phan Khắc Huy (người sáng lập nền tảng Coi Viet), chúng ta sẽ có được cái nhìn sâu hơn về Đơn Ca Tài Tử cũng như được thưởng thức các tiết mục đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể này.

——-

Talk: Đờn ca tài tử

By Phan Khac Huy

 

Date: 30 Mar 2019

Time: 06:00 PM

 

Language: Vietnamese and English

 

Entrance fee:

Ticketbox: 130,000vnd (students and Salon Saigon members: 80,000vnd)

At the door: 150,000vnd (students and Salon Saigon members: 100,000vnd)

 

Đờn ca tài tử is a musical art with both scholarly and folk roots, which is a preponderant element of the spiritual activity and cultural heritage in southern Vietnam. This talk by Phan Khac Huy (founder of Coi Viet foundation) will give us a glimpse of this rich cultural legacy and will offer us a panorama of Đờn Ca Tài Tử’s reference repertoire.

  • March 29, 2019
  • 7:00 am