Screening: Where choreo cinema meets dance

June 16, 2024

8:30 am

MOVIE | DANCE | CINEMA | MUSIC

Screendance Touring Festival selections 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Thời lượng chiếu/ Duration: 60 mins
Đạo diễn/ Directeur: Ximena Monroy
Giám tuyển / Curators: Paulina Ruiz Carballido & Ximena Monroy.

Tuyển tập các bộ phim ngắn hội tụ về nghệ thuật khiêu vũ, nghệ thuật cơ thể và điện ảnh. Sự kiện này đánh dấu hợp tác giữa Agite y Sirva Festival và Lễ hội Krossing Over Arts xung quanh chủ đề “Cội rễ”.

A selection of short films where dance, video and body arts merge. This selection presents a collaboration between Agite y Sirva Itinerant Festival of Videodance and Krossing Over Arts on the theme “Roots”.

—————–
Ticket: https://ticketbox.vn/event/krossing-over-screening-where-choreo-cinema-meets-dance-75063/52178#
Capacity/ Số lượng: 50
Hotline: Ms. Nhã Nhi- 09 07 60 17 90
Email: info@krossingover.com
www.krossingover.com
Facebook: Krossing Over Arts Festival

  • June 16, 2024
  • 8:30 am