Presentation: The Influence of World Fashion on 1960s’ Ao Dai

July 19, 2024

8:30 am

**PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH**

Buổi trình bày: “Ảnh hưởng của thời trang thếgiới đến Áo dài Việt Nam thập niên 1960”
Diễn giả Huy Võ

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2019, từ 18:30
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, phiên dịch Tiếng Anh

Giá vé:

– Trên trang Ticketbox.vn: 130,000 đ (Sinh viên và Thành viên Salon Saigon: 80,000 đ)

– Tại cửa vào Salon: 150,000 đ (Sinh viên và Thành viên Salon Saigon: 100,000 đ)

 

Buổi nói chuyện sẽ trình bày về ảnh hưởng của thời trang thế giới đến Áo Dài Việt Nam thập niên 1960(*). Phong cách sub-urban trong văn hoá Mỹ và những ảnh hưởng thời thượng của madame Trần Lệ Xuân đến phong cách “Áo dài bà Nhu”; từ đó tôn trọng lịch sử, hiểu được hiện tại và nhìn thấy tương lai của thời trang Việt Nam.

(*) Thập niên 1960 được đánh dấu bằng sự thay đổi trong đời sống xãi hội, đặc biệt là sự bùng nổ mạnh mẽ của văn hoá thanh thiếu niên – những người trẻ từ chối sự ràng buộc và tạo nên phong cách thời trang cho riêng mình (Tạp chí Elle)

 

* Về diễn giả Huy Võ:

Huy Võ là người sáng lập Vietnam Fashion Academy. Anh có định hướng nghệ thuật sáng tạo nổi bật trong thiết kế thời trang, đặc biệt là cho phụ nữ mặc từ trang phục thể thao cơ bản, thời trang đương đại hiện đại đến các thiết kế sang trọng cao cấp. Ngoài ra, Huy Võ còn góp phần nâng cao kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu trong xây dựng hàng may mặc và các yếu tố phi xây dựng.

—+++—

Presentation: The influence of world fashion on Ao Dai in 1960
By Huy Võ

 

Time: Friday, August 16th, 2019 from 6:30PM
Language: Vietnamese with English Translation

 

Tickets:

– Through Ticketbox.vn: 130,000 vnd (students & Salon Saigon member: 80,000 vnd)

– At entrance: 150,000 vnd (students & Salon Saigon member: 100,000 vnd)

 

In his talk at Salon Saigon, Huy Võ will present the influence of world fashion on Vietnamese Ao Dai in 1960s (*). The sub-urban style of American culture and the fashionable influences of madame Tran Le Xuan came in the style of “Ao dai of Madame Nhu”. From which we learn to respect history, understand the present and predict the future of Vietnam Fashion.

 

(*) This decade was marked by a change in lifestyle, especially the outbreaking of youth culture – the people who refused to be bound and created their own fashion styles.

 

* About Designer Huy Vo:

 

Founder of Vietnam Fashion Academy. An outstanding creative art direction in fashion design, especially for women wear from basic sport-wear, modern contemporary fashion to high-end luxury designs. Besides, Huy Vo also elevate-intensive technical skill in garment construction and de-constructed elements.

  • July 19, 2024
  • 8:30 am