Panel: Challenging Stories: Contemporary Responses to the Legacies of War

June 25, 2024

9:00 am

Panel

Challenging Stories: Contemporary Responses to the Legacies of War 

Anthea Gunn, Mai Nguyen Thi Thanh, James Nguyen and Angela Tiatia

 

September 27, 2018, 19.00-21.00

Sàn Art in Collaboration with Salon Saigon

Language: English and Vietnamese

Rsvp: info@salonsaigon.com

 

A panel of artists and curator Anthea Gunn discuss contemporary art commissions at the Australian War Memorial (AWM) in Canberra that explore the legacies of conflict in the Asia-Pacific region and with a focus on a current project in Vietnam.

One of a series of partnerships with organizations in Vietnam, Singapore, Papua New Guinea and South Korea, the AWM invited an artist from each country to spend four weeks in residence at the AWM, and Australian artists to spend four weeks in each partner country, exploring the experiences and legacy of war. The artists then create works of art in response to the residency, which brings a new international scope to the AWM collection.

Artists Mai Nguyen Thi Thanh (VN) and James Nguyen (AUS) will speak about their recently completed residencies in Australia and Vietnam further to a collaboration between AWM, Sàn Art and A. Farm, ahead of creating their works. Angela Tiatia (AUS) will speak about her work The Fall, completed in 2017 for AWM after a residency in Singapore. And AWM Senior Curator of Art Anthea Gunn will speak about commissioning works of art in response to challenging and complex subject matter and the role of art at the AWM.

Dr Anthea Gunn is Senior Curator of Art at the Australian War Memorial, Canberra. She completed a PhD in art history for her thesis ‘Imitation, Realism and Australian Art in 2010’ at the ANU. Her thesis considered the artists known as the ‘Imitation Realists’ in the 1960s and examined their work in the context of local, national and international art. She has worked as a social history curator at the National Museum of Australia (2008-13) and has published in the Journal of Australian Studies, the Australian and New Zealand Journal of Art, Museum and Eyeline magazines, the Canberra Times and The Conversation, amongst others.  She has worked on exhibitions including the Landmarks gallery and Glorious Days: Australia 1913 at the NMA and the online exhibition Art of Nation at the AWM. She has extensive experience commissioning major works of art and is currently leading a program to commission artists from the Asia-Pacific responding to the shared histories of conflict in the region.

 —

Thảo luận bàn tròn

Những Câu chuyện Thách thức: Hồi đáp Đương đại về Di sản Chiến tranh

Anthea Gunn, Mai Nguyen Thi Thanh, James Nguyen and Angela Tiatia

 

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, 19.00-21.00

Sàn Art và Salon Saigon giới thiệu:

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, phiên dịch Tiếng Việt

Rsvp: info@salonsaigon.com

 

Giám tuyển Anthea Gunn và một nhóm nghệ sĩ cùng thảo luận về lời mời làm tác phẩm nghệ thuật đương đại tại Bảo tàng Tưởng niệm Chiến tranh Úc (Australian War Memorial Museum, viết tắt: AWM) tại Canberra. AWM khảo sát những di sản xung đột ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và hiện tại tập trung vào một dự án ở Việt Nam.

Trong chuỗi đối tác với các tổ chức ở Việt Nam, Singapore, Papua New Guinea và Hàn Quốc, AWM đã mời các nghệ sĩ từ mỗi quốc gia này dành bốn tuần tại AWM, cũng như mời các nghệ sĩ từ Úc dành bốn tuần ở mỗi quốc gia đối tác, khám phá trải nghiệm và di sản chiến tranh. Các nghệ sĩ sau đó làm tác phẩm nghệ thuật như một lời hồi đáp tới kỳ lưu trú, mang lại một phạm vi quốc tế mới cho bộ sưu tập của AWM.

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai (Việt Nam) và James Nguyễn (Úc) sẽ nói về trải nghiệm lưu trú mà họ vừa hoàn thành, một trao đổi cộng tác giữa AWM, Sàn Art và A. Farm, và chia sẻ dự kiến hoàn tất tác phẩm trong tương lai. Nghệ sĩ Angela Tiatia (Úc) sẽ nói về tác phẩm The Fall của cô, hoàn thành năm 2017 cho AWM sau khi lưu trú tại Singapore. Và giám tuyển cấp cao của AWM, Anthea Gunn (Úc), sẽ trình bày về công việc lựa chọn nghệ sĩ tới sáng tác và hồi đáp về nội dung và vai trò phức tạp, đầy thách thức của nghệ thuật tại AWM.

Tiểu sử giám tuyển:

Tiến sĩ Anthea Gunn là Giám tuyển nghệ thuật cấp cao tại Bảo tàng Tưởng niệm Chiến tranh Úc, Canberra. Cô hoàn thành bằng tiến sĩ khoa lịch sử nghệ thuật với luận án “Trường phái Hiện thực Mô phỏng và Nghệ thuật Úc” năm 2010 tại ANU. Luận án của cô nghiên cứu các nghệ sĩ được coi là đi theo trường phái ‘Hiện thực Mô phỏng’ vào những năm 1960 và xem xét thực hành của họ trong bối cảnh nghệ thuật địa phương, quốc gia và quốc tế. Cô từng là giám tuyển phụ trách lịch sử xã hội tại Bảo tàng Quốc gia Úc (2008-13) và đã xuất bản trong Tạp chí Nghiên cứu Úc, Tạp chí Nghệ thuật Úc và New Zealand, Tạp chí Museum, Eyeline, Thời báo Canberra, The Conversation, vv. Cô đã tham gia tổ chức các triển lãm tại phòng trưng bày Landmarks, triển lãm Ngày Vinh Quang: Nước Úc năm 1913, và triển lãm trực tuyến Nghệ thuật quốc gia tại AWM. Cô có nhiều kinh nghiệm giám tuyển các tác phẩm nghệ thuật lớn và hiện đang dẫn đầu một chương trình cho các nghệ sĩ châu Á – Thái Bình Dương hồi đáp lại những lịch sử về xung đột trong khu vực.

  • June 25, 2024
  • 9:00 am