Opening reception: Then I Can Turn The World Upside Down

June 14, 2017

8:00 am

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Salon Saigon hân hạnh giới thiệu buổi triển lãm “Then I can turn the world upside down” của 5 nghệ sĩ đương đại Việt Nam. Bằng cách rất riêng của mình, Lê Hoàng Bích Phượng, Mai Hoàng, Nguyễn Mạnh Hùng, Florian Nguyễn và Hoàng Nam Việt đã khám phá vô số những tiềm năng cố hữu trong hội họa để tạo ra những ảo tưởng thực tại gợi lên nhiều suy nghĩ.

Với màu vẽ và giấy, các nghệ sĩ sáng tạo nên cách nhìn đa dạng về cái đẹp tiềm ẩn cũng như định nghĩa lại cuộc sống này, phơi bày những khía cạnh gần như là ảo ảnh về những hình ảnh đã quá quen thuộc.

Tác phẩm của Nguyễn Mạnh Hùng phản ánh lịch sử và văn hoá Việt Nam, anh có một thái độ đặc biệt hài hước đối với những mâu thuẫn phát sinh từ quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa đất nước. Phong cách của anh là thế giới siêu thực, cách miêu tả méo mó về lịch sử kết hợp quan điểm phê bình tinh tế với những thông điệp từ bi về hạnh phúc, hy vọng.

Hoàng Mai vay mượn nét đặc sắc từ manga và anime Nhật Bản để tạo ra các bức vẽ sinh động từ mực và màu nước, mô tả chân dung độc đáo của một thế giới dị thường. Mơ màng và kỳ lạ, mô tả sự tồn tại song song giữa ngây thơ và kinh dị, giữa sự sống và cái chết, với các yếu tố rời rạc như thiếu một phần của cơ thể, biến đổi giữa con người và tự nhiên.

Được truyền cảm hứng từ các bậc thầy như Egon Schiele, Francis Bacon và Lucian Freud, Florian Nguyễn tập trung vào các quá trình thuộc lòng và ghi nhớ. Chuyển đổi qua lại giữa ký ức và sự quên lãng, các tác phẩm của anh được tạo nên nhờ vào những ước mơ, huyền thoại và thần thoại, nghi lễ và ngôn ngữ.

Các tác phẩm của Lê Hoàng Bích Phượng pha trộn giữa cái quen thuộc và méo mó của các yếu tố tương phản mà thường không thuộc về nhau. Sự “kết hợp không thực” của các bộ phận nhạy cảm và môi trường tự nhiên hoặc nhân tạo đã tạo thành hình tượng hoàn hảo cho nghệ sĩ để tranh luận và thách thức các giáo điều của xã hội đương đại.

Hoàng Nam Việt sử dụng than chì để miêu tả tâm lý bị dấu kín của các nhân vật. Anh quan tâm đến việc tiết lộ những gì ẩn sâu trong tâm trí, các đối tượng trong tranh của anh như nhìn chằm chằm qua giấy với ánh nhìn ma quái và linh hồn của họ như tràn qua bóng tối, tràn qua nền giấy trắng.

Triển lãm tập hợp tác phẩm của 5 họa sĩ, từ nhiều trường phái khác nhau; cho dù là ẩn dụ, hay trừu tượng, thực tế hay lập dị, tượng trưng hay nội tâm, tác phẩm của họ là minh chứng cho sự linh hoạt và tự phát của hội họa.

Trên giấy vẽ, các nghệ sĩ có thể diễn tả ý tưởng và cảm xúc của họ, tạo ra một thực tại mới song song, một cửa sổ bước vào thế giới mà ở đó, những quan điểm tươi mới được truyền tải, là sự hiểu biết mới về bản chất con người và môi trường xung quanh ta – tự nhiên, xã hội và chính trị. Thế giới đang ở ngay trong tay chúng ta; các nghệ sĩ muốn thách thức niềm tin của chúng ta, và trực quan thúc đẩy trí tưởng tượng để truyền cảm hứng cho chúng ta về một tương lai tốt hơn. Như F. Nietzsche đã từng viết, “Tất cả những gì tôi cần là một tờ giấy và một cái gì đó để viết, và tôi có thể biến thế giới lộn ngược.”

Vui lòng đăng ký tại info@salonsaigon.com

** Salon Saigon is delighted to announce Then I can turn the world upside down, an exhibition of works on paper by five Vietnam-based contemporary artists.

Each in their own subjective way, Le Hoang Bich Phuong, Mai Hoang, Nguyen Manh Hung, Florian Nguyen and Hoang Nam Viet explore the myriad possibilities inherent in the medium of drawing to create imaginary realities evoking the subconscious.

With their ink and paper, the artists create visions of hidden beauty and reinterpretations of the world, revealing quasi-hallucinatory perspectives on an otherwise too familiar landscape.

Nguyen Manh Hung reflects on Vietnam’s history and culture, with a particular penchant towards the comical contradictions that arise from the country’s rapid urbanization and modernization. His surreal scenes and depictions of an anachronistic everyday humorously merge a subtle critical outlook with benevolent messages of hope and joy.

Hoang Mai borrows from the aesthetics of Japanese manga and anime to create tableaux in ink and watercolour featuring unique portraits of a fantastic world. Oniric and uncanny, this parallel reality juxtaposes innocence and horror, life and death, with disjointed elements like missing parts of a body, or morphing the human and the natural.

Inspired by masters like Egon Schiele, Francis Bacon and Lucian Freud, Florian Nguyen focuses on the processes of memorization and remembering. Shifting between memory and oblivion, his ink on paper works draw on dreams, legends and myths, rituals and language.

Le Hoang Bich Phuong’s works on paper blend familiar and distorted imagery of contrasting elements that normally do not belong together. The ‘unlikely combination’ of sexual organs and the natural or manmade environment create the perfect image for the artist to comment on and challenge the dogmas of contemporary society.
Hoang Nam Viet uses charcoal on paper to draw portraits of the hidden psychology of individuals. The artist is interested in revealing what hides inside the mind, his subjects staring across the paper with ghostly gazes and their souls spilling out through charred shadows and the white background.

The exhibition brings together the work of five artists that utilize the medium of drawing in diverse ways; whether more figurative or more abstract, more realistic or more fantastical, more representational or more introspective, their works on paper are proof of how drawing is versatile and spontaneous.

On paper, artists can express their ideas and emotions, and create a new, parallel reality, a window onto a new world that can inspire fresh perspectives and a renewed understanding of human nature and our environment – natural, social and political. Our world is in our hands; artists can challenge our beliefs, and visually spur our imagination to inspire us to live a better future. As F. Nietzsche once wrote, “All I need is a sheet of paper and something to write with, and then I can turn the world upside down.”

Please RSVP: info@salonsaigon.com

m

  • June 14, 2017
  • 8:00 am