“Locating Cosmopolitan Saigon: Reading Urban and Socio-economic Changes in Colonial Newspapers”, talk by Lê Sỹ Huy Anh

October 3, 2018

8:30 am

*** PLEASE SCROLL FOR ENGLISH***

Buổi trò chuyện cùng Lê Sỹ Huy Anh: Định Vị Sài Gòn Hoàn Cầu Hóa: Nhận Định Biến Đổi Đô Thị, Kinh Tế, Và Xã Hội Thông Qua Báo Chí Thuộc Địa

Thứ Nam 4/10/2018 lúc 18h30

Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh

Rsvp: info@salonsaigon.com

 

Bài thuyết trình này khảo sát những khả năng xem xét các biến đổi thành thị, xã hội, và kinh tế tại Sài Gòn thông qua phương tiện in ấn báo chí. Sau cuộc xâm chiếm thuộc địa năm 1862 và quá trình sát nhập ba tỉnh Miền Tây (Châu Đốc, Hà Tiên và Vĩnh Long) năm 1867, Sài Gòn trở thành một trung tâm kinh tế và chịnh trị trọng điểm của Đông Dương. Bên cạnh những biến đổi lớn về cơ sở hạ tầng đã gắn kết Sài Gòn với vùng đất nội địa của đồng bằng sông Mekong và kinh tế hàng hải vùng Đông Nam Á, chế độ tư bản thuộc địa, đem lại sự phát triển lớn mạnh của một nền kinh tế thương mại toàn cầu và những biến hóa nhân khẩu, tăng tốc quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn và thâm nhập vào đời sống thường nhật của xã hội đô thị. Sự phát triển này đã dẫn đến những biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội góp phần vào sự hình thành của một tầng lớp trung lưu, một không gian công không ngừng mở rộng, những làn sóng cư trú mới, và sự đồng tại phức tạp của các nhóm di dân.

Dựa trên nghiên cứu đã thực hiện tại các trung tâm lưu trữ và thư viện ở Việt Nam, cũng như những lập luận mới những năm trở lại đây trong lịch sử Việt Nam đương đại, bài thuyết trình sẽ định vị các diễn biến của những thay đổi trong quỹ đạo phát triển thành thị của Sài Gòn được lưu lại trong báo chí thuộc địa. Bài nói nhấn mạnh, theo nhận định của nhà sử học Việt Nam hiện đại Christopher Goscha, tầm quan trọng về phương pháp luận hiệu quả thông qua báo Quốc Ngữ và dùng chúng như những “kho lưu trữ không chính thức của người dân sống dưới chế độ thuộc địa” (Goscha, 2009) và những phương hướng không thể thiếu trong việc định vị quá khứ “toàn cầu” của Sài Gòn. Ngoài ra, bài thuyết trình nhấn mạnh sự hiện diện thường bị lãng quên của một không gian công năng động, nơi mà những tranh luận đa chiều trong giới trí thức phản ánh những thay đổi xã hội và chính trị quan trọng. Điều này khiến việc khảo cứu báo thuộc địa như một nguồn sử liệu trở nên một phần thiết yếu cho các dự án nghiên cứu lịch sử đô thị Sài Gòn.

Sỹ Huy Anh hiện là nghiên cứu sinh tiến sỹ chuyên ngành lịch sử Đông Á và Việt Nam Hiện Đại tại đại học Michigan State. Luận văn của diễn giả nghiên cứu lịch sử quá trính di dân, định cư, và phát triển cộng đồng của người Hoa tại miền nam Việt Nam dưới chế độ thực dân và vai trò của họ trong sự hình thành của Sài Gòn như một thành phố cảng toàn cầu từ cuối thế kỷ 19. Mùa hè năm 2018, Huy Anh là một trong ba nghiên cứu sinh từ đại học ở Hoa Kỳ được bổ nhiệm làm học giả nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Châu Á (ARI) tại Đại Học Quốc Gia Singapore. Nghiên cứu cho luận án tiến sỹ của Huy Anh được tài trợ bởi các nguồn quỹ từ Hiệp Hội Sử Học Hoa Kỳ, Tổ Chức Henry Luce, Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Mỹ và Tổ Chức Andrew W. Mellon. Huy Anh đã có một số bài nghiên cứu cũng như các bài phê bình sách được đăng trên tạp chí Lịch Sử Di Dân, tạp chí Việt Nam Học, và tạp chí Đông Nam Á Học từ trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á tại đại học Kyoto.

Locating Cosmopolitan Saigon: Reading Urban and Socio-economic Changes in Colonial Newspapers, talk by Lê Sỹ Huy Anh

Thursday, October 4, 2018 – 6.30pm

Language: Vietnamese and English

Rsvp: info@salonsaigon.com

 

This talk explores the manifold possibilities of investigating the urban, social, and economic changes in interwar Saigon through the medium of print journalism. After the colonial conquest in 1862 and the annexation of three Western Transbassac provinces (Châu Đốc, Hà Tiên, and Vĩnh Long) in 1867, Saigon emerged as a prominent economic and political center of French Cochinchina. In addition to a large-scale infrastructural transformation that linked Saigon to the Mekong Delta hinterlands and the Southeast Asian maritime economy, colonial capitalism, underpinned by a fast-growing globalized commercial economy and associated demographic shifts, intensified the urbanization of Saigon and penetrated the fabric of its urban society. This development transformed the socioeconomic landscape of the colonial city, giving rise to an emergent middle class, a continually expanding public sphere, new migratory movements, and complex interethnic co-existence.

Drawing from ongoing archival research conducted in Vietnam’s national archives and libraries as well as recent scholarship on modern Vietnam, this talk seeks to locate some interesting historical ruptures in the trajectory of Saigon’s urban transformations that unfold in colonial newspapers. It reinforces, in line with what noted historian of modern Vietnam Christopher Goscha suggests, the methodological importance of employing Quốc Ngữ newspapers effectively as the “unofficial archives of the colonized” (Goscha, 2009) and as an invaluable roadmap for locating Saigon’s cosmopolitan past. Additionally, this talk emphasizes the oft-neglected vibrant existence of a lively public sphere where multifaceted intellectual discourses that reflected momentous social and political changes necessitate our deep engagement with and return to newspapers sources.

Lê Sỹ Huy Anh is a Ph.D. Candidate in East Asian and Modern Vietnamese History at Michigan State University (MSU). His dissertation investigates the migration, settlement, and evolution of the Chinese community in southern Vietnam and their roles in Saigon’s emergence as a prominent port city by the late nineteenth century. In summer 2018, Anh was a visiting research fellow at the Asia Research Institute (ARI) of the National University of Singapore. His dissertation fieldwork receives support from the American Historical Association, the Henry Luce Foundation Program in China Studies, and the International Dissertation Research Fellowship (IDRF) from the Social Science Research Council and the Andrew W. Mellon Foundation. He recently publishes articles and book reviews in the Journal of Migration History, Journal of Vietnamese Studies, and Kyoto Southeast Asian Review.

  • October 3, 2018
  • 8:30 am