Images of Ascension

February 23, 2017

8:00 am

Chương trình nhạc thể nghiệm của Katsura Yamauchi, Dirk Johan Stromberg, Tim O’Dwyer, Đỗ Kiên Cường, và Justin Hegburg.

Đăng ký đặt chỗ qua email: info@salonsaigon.com
Hạn chót đăng ký: 23/2/2017
Vé vào cửa (thu tại cửa): 350,000 vnd
(Học sinh và thành viên của Salon Saigon: 200,000 vnd)

—-
Experimental music by Katsura Yamauchi, Dirk Johan Stromberg, Tim O’Dwyer, Do Kien Cuong and Justin Hegburg.

RSVP via email to info@salonsaigon.com
RSVP deadline: Feb 23rd, 2017
Entrance fee (pay at the door): 350,000vnd
(Students and members: 200,000vnd)

  • February 23, 2017
  • 8:00 am
Book Online