“Ghosts & Flowers”, Artist Talk by Edgar Leciejewski

January 23, 2018

7:30 am

Artist Talk by Edgar Leciejewski / Ghosts & Flowers
Language: English and Vietnamese
rsvp: info@salonsaigon.com

In his talk at Salon Saigon Edgar Leciejewski will focus on his practice of creating conceptual series of portrait works. Leciejewski explores the various social and scientific uses of photography. His work employs an experimental, analytic approach to the medium of photography by using various techniques and media. Besides content-related issues and the reflection of his own work, he is interested in issues such as the rhetoric of the photographic series, the photographic genre, the composition, and how as much time as possible can fit in a single photographic image. His pictures are repositories of time that allow for the slowing down of the act of seeing.
www.edgarl.de
————————–————————–————————–

Trò chuyện cùng nhiếp ảnh gia Edgar Leciejewski / Bóng mờ và Tinh hoa
Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt
Đăng ký giữ chỗ qua email: info@salonsaigon.com

Trong buổi trò chuyện tại Salon Saigon, nghệ sĩ Edgar Leciejewski tập trung vào quá trình anh sáng tạo nên những bức chân dung mang tính nghệ thuật ý niệm. Leciejewski khám phá nhiều mặt về Khoa học và Xã hội trong Nhiếp ảnh; sử dụng những kỹ thuật và phương tiện đa dạng để tiếp cận, phân tích thực nghiệm thuật nhiếp ảnh. Bên cạnh việc kết nối giữa nội dung với phong cách thì anh cũng quan tâm đến tính hùng biện trong tác phẩm, các thể loại chụp, các thành phần… và làm thế nào để khớp càng nhiều lớp thời gian trong cùng 1 bức ảnh càng tốt. Các bức ảnh của anh như một kho chứa đầy thời gian cho phép làm chậm lại tốc độ thị giác của người xem.
Để biết thêm thông tin tác giả, vui lòng theo link: www.edgarl.de

  • January 23, 2018
  • 7:30 am