“Creation in Conservation”, a talk by Ms. Nguyen Hanh Nguyen, Head of Department of Theory and History, Faculty of Interior Architecture at HCMC Architectural University

July 19, 2024

8:00 am

*** PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH***

 

SÁNG TẠO TRONG BẢO TỒN

Talk: TS. Nguyễn Hạnh Nguyên, Trưởng Bộ môn Lý Luận và Lịch Sử, Khoa Kiến trúc Nội Thất của Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Ngày 26/ 04/ 2019 – 06:00 PM

 

Vé vào cửa:

o   Ticketbox: 130.000 vnd (Sinh viên, học sinh và Salon Saigon members: 80.000 vnd)

o   Tại cửa: 150.000 vnd (Sinh viên, học sinh và Salon Saigon members: 100.000 vnd)

 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt & English

 

Tiếp cận môn học sáng tạo của Altshuller năm 2005 và sau hơn 10 năm thực hành sáng tạo, TS. Nguyên chia sẻ đến sinh viên, các bạn trẻ về cách mà chúng ta có thể sáng tạo, đặc biệt với việc bảo tồn đô thị, công việc tưởng chừng rất khó có chỗ cho sáng tạo.

 

Đây cũng chính là những điều trăn trở của nhiều người và cũng là điểu diễn giả muốn cùng thảo luận với chúng ta. Thực chất, Bảo tồn mới chính là mảnh đất màu mỡ cho các ý tưởng mới được nảy sinh, bảo tồn di sản chính là giữ hồn chơi chốn, bảo lưu kí ức đô thị cho ta và con cháu chúng ta. Nếu có cách nhìn tốt, cái cũ sẽ giúp cái mới đẹp hơn, nổi bật hơn và tạo cảm xúc tốt hơn. Đó chính là GIÁ TRỊ.

 

Qua buổi chia sẻ, các bạn có thể mở ra được những ý tưởng riêng cho mình khi cùng diễn giả trải nghiệm từ bối cảnh hiện trạng đến ý tưởng, từ ý tưởng đến giải pháp thực thi.

 

“Sinh viên càng tiếp cận thực tế sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, bước ra ngoài những khuôn mẫu được áp đặt từ trước bằng cách trang bị cho mình những kỹ năng sáng tạo, công cụ sáng tạo”… Rời khỏi buổi tọa đàm, bạn sẽ mong muốn được làm gì đó, thực hành ngay bởi được truyền cảm hứng sáng tạo

 

—————————

CREATION IN CONSERVATION

Talk: Ms. Nguyen Hanh Nguyen, Head of Department of Theory and History, Faculty of Interior Architecture at HCMC Architectural University

 

Date: 26th Apr 2019 – 06:00 PM

Entrance fee:

o   Ticketbox: 130.000 vnd (Students and Salon Saigon members: 80.000 vnd)

o   At the door 150.000 vnd (students and salon Saigon members: 100.000 vnd)

 

Language: Vietnamese & English

 

Approaching Altshuller creative subject in 2005 and after more than 10 years of creativity practice, PhD. Nguyen would like to share with students and young people about how we can be creative, especially with urban preservation, which seems to be very challenging.

This is also the concern of many people that the speaker wants to discuss with us. In fact, Conservation is a “fertile land” for new ideas to arise and heritage preservation helps to keep souls of the place and preserve urban memory for us, as well as our descendants. If we have a good vision, the old will actually help the new look better, stand out and create better feelings. That is VALUE.

Through this lecture, you will be able to open your own ideas while experiencing Ms. Nguyen from the current context old buildings to the ideas for restoration, and then to implementation solutions.

“The sooner students approach reality, the better they can step outside the pre-imposed patterns by equipping themselves with creative skills and creative tools”… Leaving the presentation and you will feel like to practice immediately because of the inspiration from creativity by Ms. Nguyen Hanh Nguyen.

  • July 19, 2024
  • 8:00 am