Concert: Hymns to the Night

August 17, 2017

8:30 am

Hòa nhạc / Concert

“Hymns to the night” (Âm nhạc cổ điển thời kỳ Lãng mạn / Romantic Period Classical Music)

Đặt vé qua trang web Ticketbox.vn / Booking via Ticketbox.vn: 450,000vnd (students and members / Học sinh / Sinh viên và Thành viên: 200,000vnd)
Mua vé tại chỗ / At the door:
500,000vnd (students and members / Học sinh / Sinh viên và Thành viên: 250,000vnd)

6.00pm: Đón khách / Doors open, Tham quan triển lãm / Visit of the exhibition  “Then I can turn the world upside down” bởi 5 nghệ sĩ đương đại Việt Nam / by 5 Contemporary Vietnamese artists

7pm :  Bắt đầu chơi nhạc / Concert starting

Âm nhạc cổ điển thời kỳ Lãng mạn / Romantic Period Classical Music (Johannes Brahms, Enrique Granados, Giacomo Puccini, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Edward Elgar, Gabriel Fauré và / and Camille Saint-Saens) giải thích bởi / performed by Lâm Hoài Bão (violin), Lại Huy Hoàng (cello), Thái Ngọc Thùy Trang (piano), Đặng Trí Dũng (piano), Lý Hoàng Kim (soprano) và / and Phạm Thị Thu Thảo (flute).

 

CHƯƠNG TRÌNH / PROGRAM:

 

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 in G minor & No. 5 in F-sharp minor

Violin: Lâm Hoài Bão, Cello: Lại Huy Hoàng, Piano: Thái Ngọc Thùy Trang

 

Johannes Brahms: 2 Intermezzos from “6 Klavierstücke, Op. 118”

Piano: Đặng Trí Dũng

 

Enrique Granados: Spanish Dance No. 5: “Andaluza”

Violin: Lâm Hoài Bão, Piano: Thái Ngọc Thùy Trang

 

Giacomo Puccini: Aria “Quando m’en vo'” from opera “La Bohème”

Gaetano Donizetti: A Mezzanotte

Franz Schubert: Ave Maria, D. 839

Soprano: Lý Hoàng Kim, Piano: Đặng Trí Dũng

 

Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 1 in D minor, Op. 49, II. Andante con moto tranquillo

Violin: Lâm Hoài Bão, Cello: Lại Huy Hoàng, Piano: Thái Ngọc Thùy Trang

 

Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in G minor, Op. 23

 

Piano: Thái Ngọc Thùy Trang

 

Edward Elgar: Salut d’amour, Op. 12

Violin: Lâm Hoài Bão, Cello: Lại Huy Hoàng, Piano: Thái Ngọc Thùy Trang

 

Gabriel Fauré: Sicilienne for Flute & Piano, Op. 78

Gabriel Fauré: Pavane for Flute & Piano, Op. 50

Camille Saint-Saens: “Le Cygne” from “Le carnaval des animaux”

Flute: Phạm Thị Thu Thảo, Piano: Đặng Trí Dũng

 

Camille Saint-Saëns: Danse Macabre Op. 40

Primo: Đặng Trí Dũng, Secondo: Thái Ngọc Thùy Trang

  • August 17, 2017
  • 8:30 am