Artist Talk: “Withholding ‘us’: Art, Politics and the Problem of Appearance” by Brigid McLeer

October 8, 2018

8:00 am

Artist Talk

Withholding ‘us’: Art, Politics and the Problem of Appearance

Brigid McLeer

 

October 9th, 2018, 19.00-21.00

Sàn Art in Collaboration with Salon Saigon

Language: English and Vietnamese

Rsvp: info@salonsaigon.com

In this illustrated talk Brigid McLeer discusses her recent projects that explore how

‘we’ as subjects of the political can appear in the context of current global, and local, forces intended to ensure our disappearance in political terms. These projects include N scale, The Triumph of Crowds and a new work entitled The Regent’s Street.

In particular the talk will examine how Brigid is using artistic and performance strategies to produce spaces, images, objects and events in which artistic-political participation is invited without it being limited by the imperatives of identity, representation and instrumentality that tend to be associated with projects in which art and politics co-exist.

This talk is supported by Arts Council England and the British Council.   

*

Brigid McLeer is an Irish artist based in London. She trained in Fine Art at the National College of Art and Design Dublin, University of Ulster at Belfast and Slade School of Art in London. She is interested in ideas around contingent subjectivity and the public-political and works in various media/modes including video, durational performance (live and to camera) photography, drawing and writing. Her work has been shown in galleries, public sites, as online projects and on the page. Recently Brigid has begun to produce more collective and participatory performance events, often underpinned by a written script. Her performance lecture The Triumph of Crowds was selected as winner of the Leslie Scalapino award for innovative women performance writers in 2016, and was performed with a cast of ten at Downtown Art, New York in December 2017, directed by Fiona Templeton.

Her current project N scale will be performed at various locations in the UK throughout 2019/20 and is the basis of her research trip to Thailand and Vietnam.

Previous solo exhibitions include One + One, Highlanes Gallery, Drogheda and Wexford Arts Centre, Ireland; Horizontal Ontologies, Art Currents Institute, New York; Isoli [cont.], Lanchester Gallery Projects, Coventry; and Vexations, Site Gallery Sheffield, UK. Group exhibitions include Diagrams, curated by Niamh McDonnell, Pallas Projects, Dublin and QSS Gallery, Belfast; Platform, In the Making, Site Gallery, ‘L’Ulitma Cena’, Reffetorio di San Michele, Pescia, Italy; Beyond Fontana, curated by Stephanie Moran, Studio 1.1, London; and Unspeaking Engagements, curated by Steve Dutton and Brian Curtin, Chulalongkorn University Gallery, Bangkok and LGP Coventry.

Brigid has also published critical and art writing in international journals including, Performance Research, Circa, Building Material (Art and Architecture) and Visible Language and image-text based work in poetry/art journals such as Chain and Coil. Her essay Returning in the House of Democracy was recently published in the book The Creative Critic: writing as/about practice, edited by Dr. Emily Orley and Katja Hilevaara (Routledge 2018).

She is currently studying for a PhD (Fine Art) at the Royal College of Art, London.

www.brigidmcleer.com

n-scale.org

The Triumph of Crowds (trailer): https://vimeo.com/250402550

 

 

***********

 

Trò chuyện Nghệ sĩ

Kìm hãm ‘chúng ta’: Nghệ thuật, Chính trị và Bài toán về Trình diện

Brigid McLeer

 

Ngày 9 tháng 10 năm 2018, 19.00-21.00

Sàn Art và Salon Saigon giới thiệu:

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, phiên dịch Tiếng Việt

Rsvp: info@salonsaigon.com

Trong buổi nói chuyện kèm minh họa, Brigid McLeer sẽ thảo luận các dự án gần đây và khám phá của cô về cách ‘chúng ta’ — những đối tượng chính trị — trình diện trong bối cảnh toàn cầu và địa phương hiện tại, giữa những thế lực đang đảm bảo sự biến mất của chúng ta về mặt chính trị. Các dự án này bao gồm N scale (Quy mô N), Triumph of Crowds (Chiến thắng của Đám đông) và một tác phẩm mới mang tên The Regent’s Street.

Buổi nói chuyện sẽ kiểm nghiệm cách Brigid sử dụng chiến lược nghệ thuật và trình diễn để tạo không gian, hình ảnh, đồ vật và sự kiện, trong đó tham gia nghệ thuật-chính trị được viện đến nhưng không bị giới hạn trong căn tính, sự tái hiện và tính công cụ — những yếu tố thường có mặt trong các dự án nghệ thuật-chính trị.

Buổi nói chuyện do Hội đồng Nghệ thuật Anh và Hội đồng Anh hỗ trợ.

*

Brigid Mc Leer là một nghệ sĩ Ireland sống tại London. Cô được đào tạo về Mỹ thuật tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Quốc gia Dublin, Đại học Ulster ở Belfast và Trường Nghệ thuật Slade ở London. Cô quan tâm đến khái niệm chủ quan ngẫu nhiên, tính chính trị-công cộng, tác phẩm đa phương tiện của cô gồm video, trình diễn kéo dài (trực tiếp và trước máy quay), nhiếp ảnh, vẽ và viết. Tác phẩm của cô đã được giới thiệu tại nhiều phòng tranh, địa điểm công cộng, các dự án trực tuyến và nhiều ấn phẩm. Gần đây, Brigid bắt đầu sản xuất các sự kiện trình diễn mang tính tham gia và tập thể, thường dựa trên kịch bản viết sẵn. Buổi nói chuyện-trình diễn của cô, Triumph of Crowds (Chiến thắng của Đám đông), đã dành giải Leslie Scalapino cho cây viết trình diễn nữ (năm 2016), được dàn diễn viên mười người biểu diễn tại Downtown Art, New York (tháng 12/2017) và Fiona Templeton đạo diễn.

Dự án hiện tại của cô, Quy mô N, sẽ xuất hiện tại các địa điểm khác nhau ở Anh trong năm 2019/20; đây là cơ sở cho chuyến nghiên cứu của cô ở Thái Lan và Việt Nam.

Các triển lãm cá nhân trước đây bao gồm: One + One (Highlanes Gallery, Drogheda and Wexford Arts Center, Ireland); Horizontal Ontologies, Art Currents Institute, New York; Isoli [cont.], Lanchester Gallery Projects, Coventry; and Vexations, Site Gallery Sheffield, UK.

Triển lãm nhóm bao gồm Diagrams, do Niamh McDonnell giám tuyển, Pallas Projects, Dublin và QSS Gallery, Belfast; Platform, In the Making, Site Gallery, ‘L’Ulitma Cena’, Reffetorio di San Michele, Pescia, Italy; Beyond Fontana, do Stephanie Moran giám tuyển, Studio 1.1, London; và Unspeaking Engagements, do Steve Dutton và Brian Curtin giám tuyển, Gallery Đại học Chulalongkorn, Bangkok và LGP Coventry.

Brigid cũng từng xuất bản nhiều bài viết phê bình nghệ thuật trong các tạp chí quốc tế: Performance Research, Circa, Building Material và Visible Language; các tác phẩm văn bản-hình ảnh trên các tạp chí thơ / nghệ thuật như Chain và Coil. Tiểu luận của cô Trở về trong Ngôi nhà Dân chủ được xuất bản trong cuốn sách Người Phê bình Sáng tạo: viết như / về thực hành, do Tiến sĩ Emily Orley và Katja Hilevaara biên soạn (Routledge 2018).

Cô hiện đang lấy bằng Tiến sĩ (chuyên ngành Mỹ thuật) tại Cao đẳng Nghệ thuật Hoàng gia London.

www.brigidmcleer.c

n-scale.org

The Triumph of Crowds (trailer): https://vimeo.com/250402550

 

  • October 8, 2018
  • 8:00 am